header tel1
Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

 

Usługi geodezyjne

1. ustalanie i wyznaczanie przebiegu granic nieruchomości
2. sporządzanie dokumentacji podziałów nieruchomości oraz map do celów prawnych (sądowych),
3. sporządzanie map do celów projektowych (do projektów budynków i sieci uzbrojenia terenu),
4. tyczenie obiektów budowlanych,
5. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych.
6. gleboznawcza klasyfikacja gruntów

[Czytaj pełną ofertę]