+48 695 715 832 geoklas@geoklas.pl

Usługi geodezyjne Radziejów

mgr inż. Tomasz Dominiak
Oferta

Profesjonalne usługi geodezyjne

Geodezja

Klasyfikacja

Opinie sądowe

Usługi

  • Ustalanie i wyznaczanie przebiegu granic nieruchomości,
  • Sporządzanie dokumentacji podziałów nieruchomości oraz map do celów prawnych (sądowych),
  • Sporządzanie map do celów projektowych (do projektów budynków i sieci uzbrojenia terenu),
  • Tyczenie obiektów budowlanych,
  • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych,
  • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów